Sprawy dotyczące wskazanej tematyki są aktualne w zasadzie każdego dnia, przy czym nie każdy zdaje sobie sprawę z ich wagi w życiu codziennym i własnego interesu w należytym zabezpieczeniu na powyższych polach.

Nasza Kancelaria realizuje potrzeby klientów w powyższych obszarach i udziela wyspecjalizowanego doradztwa.

W zakresie podatków udzielamy pomocy przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia członków naszego zespołu, jak również zewnętrznego doradcy podatkowego, który legitymuje się wieloletnim doświadczeniem i pracą na rzecz znanych z obsługi w zakresie prawa podatkowego podmiotów takich jak Rödl & Partner czy Modzelewski.

Posiadamy przekrojowe i wieloletnie doświadczenie w zagadnieniach prawa bankowego, finansowego, podatkowego oraz ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

W ramach udzielanej pomocy Kancelaria zajmuje się między innymi:

  • oceną umów kredytowych i pożyczek, w tym w walutach obcych,
  • stosowaniem zabezpieczeń, np. gwarancji bankowych, poręczeń, ubezpieczeń na życie,
  • obroną klientów w sprawach z bankami, ubezpieczycielami, urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi, i in.