color-blocks-2

Tomasz Szczepaniak - Aplikant radcowski

szczepaniak@kancelaria-rdk.pl


Tomasz Szczepaniak to osoba, która ukończyła 2 kierunki studiów - prawnicze i oficerskie. Nie trudno zatem stwierdzić, że Pan Tomasz to prawnik o wojskowym zacięciu i dyscyplinie. W naszej Kancelarii zajmuje się między innymi sprawami karnymi i egzekucyjnymi, wspierając i rozwiązując problemy klientów na tych płaszczyznach na różnych etapach.

Gruntowne przygotowanie praktyczne Pan Tomasz Szczepaniak zdobył pracując przez około 5 lat w wydziale karnym sądu rejonowego, a także przez około 2 lata w dużej kancelarii komorniczej.